เรียนภาษาอังกฤษ กับ English Go Inter! เรียนภาษาอังกฤษฟรี บทสนทนาภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตลอด24ชม.

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

บทสนทนาภาษาอังกฤษ : การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์


อย่าตกใจเมื่อคุณเรียกใครสักคนและรับพูดภาษาอังกฤษ การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง สนทนาภาษาอังกฤษ และคุณจะได้พบ คุณสามารถตลอดเวลาเปิดหน้านี้ก่อนที่จะทำการโทร


เมื่อคุณเป็นฝ่ายโทรไป
When you are a caller

-- Hello?
-- Is that John?
-- Can I speak to John?
-- May I speak to John?

เมื่อคุณเป็นผู้รับสาย
When you are a receiver

-- This is John speaking, who's that?
-- Who's speaking please?
-- Who's calling please?